Drupal

Kundberättelser

Vellinge kommun

Vellinge Kommun har trygghetslarmsystem från Viser på samtliga sex äldreboenden drygt 200 kunder i särskilda boenden samt ca 700 kunder i ordinärt boende. Trygghetslarmsystemet etablerades under hösten 2014 och var ett omfattande projekt då utbytet från tidigare system gjordes samtidigt.

Respektive äldreboende har sitt eget larmsystem som levereras som tillgänglighetsbaserad molntjänst och på plats på boendena finns således endast nödvändig fast installerad infrastruktur såsom radioslinga för larmtillbehör och avbrottsfri ström. Att minimera utrustningen på plats i boenden minimerar felkällor och tekniksupport på plats. 

I varje fastighet tillhandahåller kommunen ett WiFi nät enligt kommunens etablerade standard som nyttjas av trygghetslarmsystemet för kommunikation till personalens mobiltelefoner för larmhanteringen. Mobiltelefonerna är integrerade med kommunens växel (mex) och används således för tal som vilken kommuntelefon som helst.

I ordinärt boende har kunden en 2G/3G larmenhet med tillhörande larmklocka. Larmhanteringsprocessen i särskilt- och ordinärt boende är samma oavsett.

Vellinge Kommun har en komplett funktionstjänst där alla ingående komponenter som tillgänglighetsgaranti, support, utveckling och teknisk dygnet runt övervakning ingår.
 
Kontaktperson på Vellinge Kommun; Johan Greco, 040-42 54 05, 
johan.greco@vellinge.se
 

Se vårt frukostseminarium där Vellinge kommun berättar om sin resa till en modernare äldrevård: VISER - Vellinge Kommuns resa mot en modernare äldrevård