Viser

IoT

Internet of Things

Internet Of Things är ett samlingsnamn för sensorer som kan kopplas upp och samverka i syfte att effektivisera och trygga vardagen för kunden och vårdtagaren.

Det kan handla om uppkopplade hälsosensorer som mäter hjärtrytm och blodtryck till preventiva fallsensorer eller andra framtida innovationer som ska vara möjliga att ansluta till trygghetssystemet. Visers trygghetssystem är anpassat för att kunna ansluta framtidens uppkopplade sensorer och distribuera dessa till korrekt mottagare, oavsett om detta är en extern central, smartphone, dator eller enskild individ.

Läs mer om våra tjänster