Viser

Kameratillsyn

Kameratillsyn - ökad rörelsefrihet

Kameratillsyn är ett hjälpmedel som används enskilt eller i samverkan med trygghetslarmsystemet.

Som enskild företeelse används det i huvudsak för distanstillsyn i ordinärt och särskilt boende i syfte att inte störa vårdtagarens nattsömn. I samverkan med trygghetslarmet används tillsynen exempelvis vid sänglarm för att förvissa sig om att vårdtagaren klarat sig oskadd tillbaka till sängen vid t.ex. ett toalettbesök utan att behöva göra ett störande fysiskt besök.

Kameratillsyn bidrar till orubbad nattsömn och därmed minimeras risken för oro och olyckor framförallt nattetid. Utöver detta bidrar kameratillsyn till ökad rörelsefrihet utan att för den delen göra avkall på säkerheten – det ger trygghet för vårdtagaren, anhöriga och personal.

Läs mer om våra tjänster