Viser

Smarta lås

Tryggare access med smarta lås

Smarta lås används i både ordinärt och särskilt boende men med olika syften.

I särskilt boende används låsen primärt för att säkerställa att endast rätt vårdtagare och behörig personal har access till vårdtagarens rum. Detta är framförallt viktigt i demensboenden där det annars är vanligt att man går in i fel rum.

I ordinärt boende är syftet en effektiv och spårbar ”nyckelhantering” där endast behörig personal under angivna tider kan komma in i bostaden vid planerade besök eller uppkomna trygghetslarm.

Läs mer om våra tjänster