Viser

Nyheter

24 mar 2020

3D-sensor identifierar riskfyllt läge inom äldrevården

Viser kan nu erbjuda en 3D-sensor som monteras i omsorgstagarens lägenhet för att upptäcka exempelvis fall, avvikande beteende, rop på hjälp eller andra potentiella riskfyllda lägen. Sensorn erbjuds till Visers

10 jan 2020

Malmö Stad inför trygghetslarmsystem från Viser

Malmö Stad inför senaste generationens trygghetssystem på sina särskilda boenden inom staden. Staden har för närvarande 42 boenden varav de första boendena är i drift och en införandeplan ligger för

25 okt 2019

Alvesta kommun - Mobil larmhantering i hemtjänsten

Alvesta kommun inför en mobil trygghetslarmsplattform med den senaste teknikens trygghetslarmshubbar till samtliga vård- och omsorgstagare inom hemtjänsten i kommunen. Alvesta kommun upphandlade under våren 2019 nya trygghetslarm till sina