Viser

Nyheter

Eslövs kommun – Nya trygghetssystem i äldreboende

Eslövs kommun har upphandlat trygghetslarmsystem till sex av sina äldreboenden. Drygt 270 personer i kommunens äldreboenden får en tryggare vardag och personalen en effektivare och bättre arbetsmiljö.

Eslöv kommun tilldelade i höstas Viser ansvaret att etablera nytt trygghetslarmsystem på sex av kommunens äldreboenden. Under hösten etableras tre av boendena och efter årsskiftet är det dags för övriga.

Upphandlingen är gjord med prioritet på de boendes säkerhet i första hand men även användarvänlighet, verksamhetsstöd och utvecklingsmöjligheter var viktiga parametrar i utvärderingen av ett modernt och verksamhetskritiskt stödsystem.