Viser

Nyheter

Falkenbergs kommun inför trygghetssystem från Viser

Falkenbergs kommun inför senaste generationens trygghetssystem från Viser på sina särskilda boenden inom kommunen. Uppdraget består av ett totalåtagande av en tjänst för trygghetsskapande teknik till särskilda boenden inom socialförvaltningens verksamhetsområde i Falkenbergs kommun.

Falkenbergs kommun har för närvarande 8 boenden som under avtalsperioden kommer utökas med ytterligare 1 boende och totalt omfattar avtalet 563 brukare.
Avtalsperioden är initialt fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. 
Avtal är tecknat med Viser AB som fått förtroendet att leverera sin trygghetsplattform som funktionstjänst. Den nya trygghetsplattformen möjliggör de senaste funktionerna inom digitalisering av vård- och omsorg.