Viser

Nyheter

Landskrona Stad – Tillsynskameror i äldreboende

Landskrona Stad etablerar tillsynskameror som funktionstjänst på ett av sina äldreboenden. Det är totalt 45 kameror i rummen som ska öka tryggheten och höja kvalitén för de äldre under framförallt nattetid.

Landskrona Stad har tilldelat Viser ansvaret att tillhandahålla kameratillsynssystemet på Suellsgatans äldreboende i Landskrona. Projektet är ett pilotprojekt som förhoppningsvis kommer rendera ut i att fler äldreboenden inför liknande lösningar.

”Pilotprojektet är initierat utifrån att öka kvalitén och säkerheten för våra boende. Tillsyn på natten utförd av personal för personer med demenssjukdom stör ofta den enskildes nattsömn. Att bli väckt på natten i samband med tillsyn skapar oro för den enskilde och en sämre nattsömn vilket också kan ge en ökad risk för fall. Att personalen istället kan säkerställa att allt är OK utan att behöva störa, bidrar till en ökad trygghet och ostörd nattsömn för våra gäster vilket ger dem ökad livskvalitét” – säger Ingrid L Borgström på Landskrona Stad.

Tillsynssystemet tillhandahålls som en komplett funktionstjänst från Viser som tillser tillgänglighet och funktion dygnet runt. Landskrona stad har således inte behövt investera i någon specifik teknik eller utrustning utan allting tillhandahålls som tjänst.

Pilotprojektet löper initialt 12 månader med möjlighet till förlängning.