Viser

Nyheter

Lerums kommun digitaliserar omsorgen

Lerums kommun tar hjälp av Viser för att digitalisera omsorgen. Med hjälp av 3D-sensorer får omsorgstagarna tillsyn dygnet runt varje sekund och verksamheten en effektivare arbetsdag. Lerums kommun inför även GPS-larm för att ge omsorgstagarna ökad rörelsefrihet, livskvalité och en tryggare vardag. Viser levererar 3D-sensorer och GPS-larm integrerat i en och samma trygghetsapp, vilket ger personalen en användarvänlig och effektiv arbetsprocess.

Bild1