Viser

Nyheter

Ljungby kommun - Trygghetssystem som tjänst

Ljungby kommun har under hösten 2018 tilldelat Viser uppdraget att leverera trygghetslarmsystem som tjänst för kommunens 6 äldreboenden med totalt 316 brukare. Trygghetslarmen tillhandahålls som en komplett funktionstjänst från Viser över avtalsperioden på initialt sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

Viser ansvarar för komplett etablering, utbildning, funktionsgaranti dygnet runt samt löpande utveckling under avtalsperioden för en fast månadsavgift. Ljungby kommun är, förutom användare av systemet, kravställare på systemets funktionalitet. 

På regelbundna driftmöten redovisar Viser för tillgänglighet, ärendestatistik och gemensamt med Ljungby kommun planeras uppgraderingar och införande av ny funktionalitet. Syftet är att Ljungby kommun under hela avtalsperioden ska ha en uppdaterad och modernt system som på bästa sätt stödjer verksamhetens behov.

Etableringen av trygghetslamsystemet på våra tre första boenden, Ljungberga, Ljungsätra och Åbrinken slutfördes i december 2018, bara en och en halv månad efter att avtalet tecknades. Viser har drivit projektet enligt deras etablerade projektmetodik och som kund har vi varit delaktiga och löpande välinformerade under hela projektarbetet vilket känts väldigt tryggt”, säger Margareta Engström, Verksamhetschef ÄO på Ljungby kommun.

Etablering av övriga äldreboenden inom Ljungby kommun kommer ske succesivt.


Kontakt:
Robert Green, VD Viser AB
robert.green@viser.se

Margareta Engström, Verksamhetschef ÄO Ljungby kommun
0372-78 96 45
margareta.engstrom@ljungby.se