Viser

Nyheter

Modern och värdig inkontinensvård

Med Visers inkontinenssensor får omsorgstagaren bättre nattsömn, ökad integritet och minskad förekomst av sårhud och infektioner. Personalen avlastas med att slippa utföra onödiga manuella kontroller.


Tjänsten är baserad på en sensor som fästes utanpå inkontinensskyddet. Sensorn skickar information till en molnbaserad plattform som analyserar mätdata, ger personalen information om omsorgstagarens toalettbiorytm, samt skickar inkontinenslarm vid behov. Individuell anpassning av larmnivåer kan göras för varje omsorgstagare. 
Funktionen är integrerad i Visers larmapplikation vilket ger personalen en användarvänlig och effektiv arbetsprocess.

Inkontinenssensor