Viser

Nyheter

Ronneby kommun – Trygghetssystem som tjänst

Ronneby kommun har upphandlat trygghetslarmsystem som tjänst till fyra av sina äldreboenden. 234 personer i kommunens äldreboenden får en tryggare vardag och personalen en effektivare och bättre arbetsmiljö.

Ronneby kommun tilldelade under juni Viser ansvaret att etablera nytt trygghetslarmsystem på fyra av kommunens äldreboenden. Systemen tillhandahålls som tillgänglighetsgaranterad funktionstjänst dygnet runt för att säkerställa kvalitén och tryggheten för de boende.

Upphandlingen är gjord med prioritet på de boendes säkerhet i första hand men även användarvänlighet, verksamhetsstöd och utvecklingsmöjligheter var viktiga parametrar i utvärderingen av ett modernt och verksamhetskritiskt stödsystem. 

"Det nya avtalet med garanterad funktion dygnet runt känns mycket tryggt för vår verksamhet som är helt beroende av att trygghetssystemet fungerar oavsett helger eller tid på dygnet", säger Pernilla Haraldsson IKT-Strateg på Ronneby kommun.

Samtliga boenden etablerades på mindre än en månad och togs i skarp drift innan sommarsemestrarna.

Viser AB erbjuder IT-baserade trygghetssystem inom vård och omsorg samt industri. Tjänsterna erbjuds som komplett funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad funktionalitet - alltid med kundernas verksamhetskrav och affärsnytta i fokus.

Kontakt:
Robert Green, VD Viser AB 
robert.green@viser.se

Pernilla Haraldsson, IKT-Strateg
pernilla.haraldsson@ronneby.se