Viser

Nyheter

Vellinge kommun – Trygghetssystem i Omtankens hus

Omtankens hus är ett nytt koncept där Vellinge kommun samlar en stor del av äldreomsorgen under ett tak. Viser har fått förtroendet att tillhandahålla trygghetslarmsystemet till de 57 nybyggda vård- och omsorgslägenheterna.

Viser har sedan flera år tillbaka, i samverkan med Tele2, ansvaret för trygghetslarmsystemen inom Vellinge kommun. Avtalet som är en komplett funktionsleverans där kommunen inte själva äger systemet utan köper funktionen och larmtillbehören baserat på behovet har utökats att även omfatta det helt nybyggda Omtankens hus i Höllviken.

Det ökade antalet äldre kräver bra verktyg för personalen att kunna ge en hög service med stor rörelsefrihet och ökad trygghet till de äldre kunderna. Trygghetssystemet från Viser tillgängliggör det behovet med moderna mobilenheter för personalen att jobba i och en stor mängd olika sensorer och hjälpmedel för de boende. 

Att verksamheten på ett enkelt sätt kan få exempelvis påminnelser eller få tillsänt rapporter per automatik gör det enkelt att följa upp arbetet för löpande förbättringar och utveckling.
Förenade Care ansvarar för driften av dagverksamhet och vård- och omsorgsboende på Omtankens hus.

Viser AB erbjuder IT-baserade trygghetssystem inom vård och omsorg samt industri. Tjänsterna erbjuds som komplett funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad funktionalitet - alltid med kundernas verksamhetskrav och affärsnytta i fokus.

Kontakt:
Robert Green, VD Viser AB 
robert.green@viser.se

Johan Greco, Vellinge kommun
johan.greco@vellinge.se