Viser

Nyheter

09 okt 2018

Artikel om Viser och Ronneby kommun i Blekinge Läns Tidning

Blekinge Läns Tidning har publicerat en artikel om trygghetslarmen i Ronneby kommun och det byte kommunen tvingades genomföra strax innan semestrarna. Hela artikeln går att läsa genom att trycka här

02 okt 2018

Ronneby kommun – Trygghetssystem som tjänst

Ronneby kommun har upphandlat trygghetslarmsystem som tjänst till fyra av sina äldreboenden. 234 personer i kommunens äldreboenden får en tryggare vardag och personalen en effektivare och bättre arbetsmiljö. Ronneby kommun

18 jun 2018

Ekerö kommun - Trygghetssystem, Planering och Insatsregistrering

Ekerö kommun har under våren nyetablerat trygghetslarm till 365 personer i ordinärt boende. Affären är gjord i partnerskap med IntraPhone som är huvudavtalspart och tillika levererar insats- och planeringssystemet i