Viser

Nyheter

04 feb 2019

Ljungby kommun - Trygghetssystem som tjänst

Ljungby kommun har under hösten 2018 tilldelat Viser uppdraget att leverera trygghetslarmsystem som tjänst för kommunens 6 äldreboenden med totalt 316 brukare. Trygghetslarmen tillhandahålls som en komplett funktionstjänst från Viser

02 okt 2018

Ronneby kommun – Trygghetssystem som tjänst

Ronneby kommun har upphandlat trygghetslarmsystem som tjänst till fyra av sina äldreboenden. 234 personer i kommunens äldreboenden får en tryggare vardag och personalen en effektivare och bättre arbetsmiljö. Ronneby kommun

18 jun 2018

Ekerö kommun - Trygghetssystem, Planering och Insatsregistrering

Ekerö kommun har under våren nyetablerat trygghetslarm till 365 personer i ordinärt boende. Affären är gjord i partnerskap med IntraPhone som är huvudavtalspart och tillika levererar insats- och planeringssystemet i