Viser

Nyheter

14 maj 2020

Videotjänst för anhöriga

Med tjänsten kan anhörig och omsorgstagare mötas i ett videosamtal. Kalenderbokningsfunktionen underlättar möteshanteringen för både personal och anhöriga. Tjänsten finns för traditionella surfplattor alternativt med en videokommunikationsenhet anpassad för omsorgstagare

24 mar 2020

3D-sensor identifierar riskfyllt läge inom äldrevården

Viser kan nu erbjuda en 3D-sensor som monteras i omsorgstagarens lägenhet för att upptäcka exempelvis fall, avvikande beteende, rop på hjälp eller andra potentiella riskfyllda lägen. Sensorn erbjuds till Visers

11 jan 2020

Malmö Stad inför trygghetslarmsystem från Viser

Malmö Stad inför senaste generationens trygghetssystem på sina särskilda boenden inom staden. Staden har för närvarande 42 boenden varav de första boendena är i drift och en införandeplan ligger för