Viser

Nyheter

25 okt 2019

Alvesta kommun - Mobil larmhantering i hemtjänsten

Alvesta kommun inför en mobil trygghetslarmsplattform med den senaste teknikens trygghetslarmshubbar till samtliga vård- och omsorgstagare inom hemtjänsten i kommunen. Alvesta kommun upphandlade under våren 2019 nya trygghetslarm till sina

04 feb 2019

Ljungby kommun - Trygghetssystem som tjänst

Ljungby kommun har under hösten 2018 tilldelat Viser uppdraget att leverera trygghetslarmsystem som tjänst för kommunens 6 äldreboenden med totalt 316 brukare. Trygghetslarmen tillhandahålls som en komplett funktionstjänst från Viser

02 okt 2018

Ronneby kommun – Trygghetssystem som tjänst

Ronneby kommun har upphandlat trygghetslarmsystem som tjänst till fyra av sina äldreboenden. 234 personer i kommunens äldreboenden får en tryggare vardag och personalen en effektivare och bättre arbetsmiljö. Ronneby kommun