Viser

Nyheter

28 feb 2017

Viser - Ett Superföretag och Gasell

Veckans Affärer listar årets Superföretag och Dagens Industri listar årets Gasellföretag - Viser är med på båda. "Det är bara någon tiondels promille av de svenska företagen som lever upp

12 jun 2016

Alvesta kommun - Trygghetssystem som tjänst

Alvesta kommun har upphandlat trygghetslarmsystem som tjänst till sju av sina äldreboenden. 330 personer i kommunens äldreboenden får en tryggare vardag och personalen en effektivare och bättre arbetsmiljö. Alvesta kommun

12 nov 2015

Eslövs kommun – Nya trygghetssystem i äldreboende

Eslövs kommun har upphandlat trygghetslarmsystem till sex av sina äldreboenden. Drygt 270 personer i kommunens äldreboenden får en tryggare vardag och personalen en effektivare och bättre arbetsmiljö. Eslöv kommun tilldelade