Viser

Nyheter

12 nov 2015

Eslövs kommun – Nya trygghetssystem i äldreboende

Eslövs kommun har upphandlat trygghetslarmsystem till sex av sina äldreboenden. Drygt 270 personer i kommunens äldreboenden får en tryggare vardag och personalen en effektivare och bättre arbetsmiljö. Eslöv kommun tilldelade