Viser

Nyhet

Digitalt först med RoomMate

Kom igång med arbetsmetodiken "Digitalt först" som möjliggör mer effektivt användande av personalresurser samt behovsanpassad digital tillsyn med smart avvikelsedetektering. Bild_Roommate

Tjänsten införs på en till två avdelningar i särskilt boende hos samtliga omsorgstagare. Under fyra månader får verksamheten prova att arbeta ”Digitalt först” med behovsanpassad digital tillsyn och med smart avvikelsedetektering.

Förväntade projektmål Individ

  • 90% av brukarna med behov av tillsyn får behovsanpassad tillsyn
  • 90 % av brukare upplever att deras behov av tillsyn uppfylls samt upplever en känsla av trygghet
  • Möjliggöra att medarbetarna finns på plats när de som bäst behövs

Förväntade projektmål Verksamhet

  • 70 % minskning av fysiska tillsynsbesök nattetid
  • 95 % av berörda medarbetare har en tillfredsställande digital kompetens gällande digital tillsyn, för att kunna arbeta med de nya arbetssätten och trygghetsskapande teknik.
  • Verksamheterna kan till 100 % erbjuda behovsanpassat stöd och insatser för tillsyn till de personer som behöver det, utifrån nya arbetssätt och trygghetsskapande teknik.

Ett fastpris utgår för en provperiod om 4 månader. Skulle ni inte vara nöjda efter provperioden avvecklas tjänsten.

Läs mer här (305.71 KB)