Viser

Kundberättelser

Eslövs kommun

Eslövs kommun har trygghetslarmsystem från Viser på sex äldreboenden i kommunen med drygt 270 kunder i särskilt boende. Trygghetslarmsystemet etablerades under hösten 2015 och har implementerats succesivt på respektive boende.

Nacka kommun

Nacka Kommun har på sina Seniorcenter Ektorp, Sjötäppan, Talliden och Sofiero trygghetslarmsystem från Viser. Huvudsyftet är primärt att erbjuda gästerna en säker och trygg vardag men även att personalen ska

Vallentuna kommun

Vallentuna kommun upphandlade 2015 trygghetslarmsystem till särskilt- och ordinärt boende. Drygt femhundra äldre och personal i hemtjänst och äldreboenden inom kommunen använder nu den molnbaserade tjänsten för ökad trygghet och