Viser

Kundberättelser

Alvesta kommun

Alvesta kommun har trygghetslarmsystem från Viser på sex äldreboenden samt fem LSS boenden i kommunen med drygt 330 kunder.
Trygghetslarmsystemet etablerades under hösten 2016 och har implementerats succesivt på boendena. 

Respektive äldreboende har sitt eget larmsystem som levereras som tillgänglighetsbaserad molntjänst med endast övrig nödvändig lokal fast installerad infrastruktur såsom radiomottagare för larmtillbehör och avbrottsfri ström. Systemen övervakas tekniskt dygnet runt i syfte att upprätthålla tillgänglighetskraven och för effektiv incidenthantering vid behov.,

I varje fastighet tillhandahåller Viser även WiFi nät som nyttjas av trygghetslarmsystemet för kommunikation till personalens mobiltelefoner för larmhanteringen. Mobiltelefonerna ingår i tjänsten och är integrerade med kommunens växel (mex) och används således för tal som vilken kommuntelefon som helst.

Alvesta kommun har en komplett Funktionstjänst där alla ingående komponenter som tillgänglighetsgaranti, support, utveckling och teknisk dygnet runt övervakning ingår.

Kontaktperson på Alvesta kommun: Senada Hodzic, 0472-15527
senada.hodzic@alvesta.se