Viser

Kundberättelser

Eslövs kommun

Eslövs kommun har trygghetslarmsystem från Viser på sex äldreboenden i kommunen med drygt 270 kunder i särskilt boende. 
Trygghetslarmsystemet etablerades under hösten 2015 och har implementerats succesivt på respektive boende.

Respektive äldreboende har sitt eget larmsystem som levereras som tillgänglighetsbaserad tjänst med lokala dubbla redundanta servers samt övrig nödvändig fast installerad infrastruktur såsom radioslinga för larmtillbehör och avbrottsfri ström. Systemen övervakas tekniskt dygnet runt i syfte att upprätthålla tillgänglighetskraven och för effektiv incidenthantering vid behov.,

I varje fastighet tillhandahåller kommunen ett WiFi nät enligt kommunens etablerade standard som nyttjas av trygghetslarmsystemet för kommunikation till personalens mobiltelefoner för larmhanteringen. Mobiltelefonerna är integrerade med kommunens växel (mex) och används således för tal som vilken kommuntelefon som helst.

Eslövs kommun har en komplett Funktionstjänst där alla ingående komponenter som tillgänglighetsgaranti, support, utveckling och teknisk dygnet runt övervakning ingår.

Kontaktperson på Eslövs Kommun: Lisbeth Schwarzkopf, 0413–626 37
lisbeth.schwarzkopf@eslov.se