Viser

Kundberättelser

Kavat Vård

Kavat Vård är ett privat vård- och omsorgsföretag som erbjuder högkvalitativ heldygnsomsorg, anpassad och utformad för äldre. 

Kavat Vård har sedan många år tillbaka Visers mobila trygghetslarmlösningar på vårdboendena Brahem, Björksätra, Vilobacken, Birger Jarl, det spansktalande äldreboendet La Casa, livsstilsboendena Krögaren & Muraren i Rimbo. Nyligen implementerats även trygghetslarmet på det nybyggda äldreboendet Persikan i Akalla och under hösten 2017 ska ytterligare ett boende installeras (Wallinska i Norrtälje).

På de tidiga boendena användes 3G som kommunikationsbärare till personalens handenheter men per idag är samtliga boenden uppbyggda på senaste WiFi- och NFC- tekniken. 
Fördelen med WiFi-tekniken är att all kommunikation mellan larmgivare och mottagare (personalens mobiltelefoner) sker trådlöst och helt lokalt – det ger ett säkert, redundant och övervakningsbart trygghetssystem. Utöver det kan även WiFi nätet användas för internetsurf av boende och dess anhöriga – vilket är mycket uppskattat.

NFC tekniken som används eliminerar helt behovet av traditionella rumsapparater. Personalen håller helt sonika sin mobiltelefon mot en s.k. NFC tagg (ett klistermärke) som placeras i rummet eller direkt på t.ex. den boendes larmklocka. 

Lösningen konsoliderar Kavat Vårds samlade larm och personalen erhåller larmen prioriterade och enkelt hanterade i sina mobiltelefoner. Viser övervakar lösningen dygnet runt och säkerställer kontinuerlig funktionalitet – allt för att det boende skall få den bästa vården och känna sig trygga i vardagen.

Kavat Vård har i ett pilotprojekt på äldreboendet Björksätra implementerat medicinhanteringssystemet MCSS och integrerat det med trygghetslarmsystemet. Efter 6 månaders utvärdering har Kavat Vård tagit beslut att implementera det succesivt på övriga boenden också. 

Kontaktperson på Kavat Vård: Anna Alkesjö, 08-580 04 797, 0765-404797
anna.alkesjo@kavatvard.se