Viser

Kundberättelser

Nacka kommun

Nacka Kommun har på sina Seniorcenter Ektorp, Sjötäppan, Talliden och Sofiero trygghetslarmsystem från Viser. Huvudsyftet är primärt att erbjuda gästerna en säker och trygg vardag men även att personalen ska kunna jobba på ett effektivt sätt och därmed ge en bättre vård och mer tid tillsammans med de boende.

Trygghetsystemet konsoliderar alla typer av larm såsom dörrlarm, trygghetslarm, sänglarm, brandlarm etc. och distribuerar ut det till personalens mobiltelefoner. På samtliga boenden är systemet uppbyggt med senaste WiFi- och NFC- tekniken.

Fördelarna med WiFi är att all kommunikation mellan larmgivare och mottagare (personalens mobiltelefoner) sker trådlöst och helt lokalt – det ger ett säkert, redundant och övervakningsbart trygghetsystem, utöver det kan även WiFi-nätet användas för internetsurf av boende och dess anhöriga – vilket är mycket uppskattat.

NFC tekniken som används för närvarorhantering eliminerar helt behovet av traditionella rumsapparater och har i mätningar ökat effektiviteten med 40%. Personalen håller hel sonika sin mobiltelefon mot en NFC tagg som placeras i rummet eller direkt på den boendes larmklocka.

På Nacka Kommun har ledningen på Sofiero valt att personalen direkt när ärendet avslutas väljer vilken aktivitet som utförts. På så sätt samlas en stor mängd data som används för personalplanering genom statistik på t.ex. svarstider, belastning över dygnet, vårdtid per boende, aktivitetstyp, etc.

Utöver trygghetslarmsystemet har Nacka Kommun valt att komplettera med medicinhanteringssystemet MCSS som hanteras i samma handenheter och är helt integrerat med trygghetslarmsystemet.

Resultatet är mindre stressad personal som får jobba kontinuerligt utan onödiga avbrott, tryggare boende och anhöriga som kan ta del av faktabaserad statistik – att cheferna äntligen fått ett verktyg att styra verksamheten med är ju såklart ett extra plus!

Kontaktperson på Nacka Kommun: Marika Westerblom, 08-718 87 54, 
marika.westerblom@nacka.se