Viser

Kundberättelser

Vallentuna kommun

Vallentuna kommun upphandlade 2015 trygghetslarmsystem till särskilt- och ordinärt boende. Drygt femhundra äldre och personal i hemtjänst och äldreboenden inom kommunen använder nu den molnbaserade tjänsten för ökad trygghet och mer tid till personlig vård.

Projektet innefattade etablering av trygghetslarm som tjänst i två av kommunen äldreboenden samt hemtjänsten inom kommunen. Leveransen är en fullskalig tjänsteleverans där kommunen hyr funktionen över avtalsperioden.
Leveransen är i full drift sedan mitten på juni 2014 och utbytet och flytten till det nya systemet genomfördes inom loppet av några dagar på boendena med 130 brukare och för hemtjänsten med 450 brukare.

I varje fastighet tillhandahåller Viser WiFi nät som kommunikation till personalens mobiltelefoner för larmhanteringen. Mobiltelefonerna är integrerade med kommunens växel (mex) och används således för tal som vilken kommuntelefon som helst.

I ordinärt boende har kunden en 2G/3G larmenhet med tillhörande larmklocka. Larmhanteringsprocessen i särskilt- och ordinärt boende är samma oavsett.

Upphandlingen är gjord med prioritet på de boendes säkerhet i första hand men även användarvänlighet, verksamhetsstöd och utvecklingsmöjligheter var viktiga parametrar i utvärderingen av ett modernt och verksamhetskritiskt stödsystem.

Vallentuna Kommun har en komplett Funktionstjänst där alla ingående komponenter som tillgänglighetsgaranti, support, utveckling och teknisk dygnet runt övervakning ingår.

Initiala avtalsperioden är 24 månader med förlängning 12 + 12 månader, avtalets startdatum är 2015-06. Avtalets kontraktsvärde är drygt 9,9 msek över 48 månader. 


Kontaktperson på Vallentuna Kommun; Helena Jernberg, 08-5878 54 71,
helena.jernberg@vallentuna.se