Viser

Kundberättelser

Vallentuna kommun

Vallentuna kommun upphandlade 2015 trygghetslarmsystem till särskilt- och ordinärt boende. Drygt femhundra äldre och personal i hemtjänst och äldreboenden inom kommunen använder nu den molnbaserade tjänsten för ökad trygghet och

Vellinge kommun

Vellinge Kommun har trygghetslarmsystem från Viser på samtliga sex äldreboenden drygt 200 kunder i särskilda boenden samt ca 700 kunder i ordinärt boende. Trygghetslarmsystemet etablerades under hösten 2014 och var

Kavat Vård

Kavat Vård är ett privat vård- och omsorgsföretag som erbjuder högkvalitativ heldygnsomsorg, anpassad och utformad för äldre. Kavat Vård har sedan många år tillbaka Visers mobila trygghetslarmlösningar på vårdboendena Brahem