Viser

Våra tjänster

Viser erbjuder IT-stödsystem inom vård och omsorg för en effektiv och trygg vardag. Trygghetslarmsystemet är hjärtat i vårt erbjudande och genom att klicka på symbolerna i bilden till höger går det att läsa mer om respektive tjänst.

Trygghetslarm - hjärtat i vårt erbjudande

Trygghetslarmet konsoliderar alla typer av larmgivare såsom larmklockor, rörelselarm, dörrlarm, etc. som används för vårdtagarens säkerhet.

Ett enkelt och effektivt verktyg

Kameratillsyn - ökad rörelsefrihet

Kameratillsyn är ett hjälpmedel som används enskilt eller i samverkan med trygghetslarmsystemet.

Ökad rörelsefrihet utan avkall på säkerheten

Positionering - Trygghetsskapande rörelsefrihet

Positionering är en trygghetsskapande tjänst som syftar till att öka rörelsefriheten utan att göra avkall på säkerheten.

Trygg och snabb lokalisering

Ökad trygghet med Digital Signering

Med Digital Signering säkerställs regelverket och hanteringen av HSL och SOL med dokumentation och full spårbarhet.

Trygghet för personal, vårdtagare och anhöriga

Effektiv planering av aktiviteter

Hantera planerade aktiviteter i ett effektivt systemverktyg för effektiv verksamhet.

Bättre rutin med planering

Tryggare access med smarta lås

Smarta lås används i både ordinärt och särskilt boende men med olika syften.

en effektiv och spårbar nyckelhantering

Internet of Things

Internet Of Things är ett samlingsnamn för sensorer som kan kopplas upp och samverka i syfte att effektivisera och trygga vardagen för kunden och vårdtagaren.

Framtidens uppkopplade sensorer

Våra tjänster

Oavsett vilken tjänst ni väljer är det alltid Viser som ansvarar för funktionen och tillgängligheten dygnet runt. Vi vill nämligen att ni som kund ska kunna fokusera på verksamheten och använda funktionerna och stödet som systemen ger medan vi på Viser tar hand om drift, övervakning, uppgraderingar och support för era användare.

Tillsammans träffas vi regelbundet och följer upp periodens leverans och utvecklar nya funktioner för att ännu bättre kunna stödja verksamheten.

På detta enkla vis säkerställer vi en kontinuerlig uppföljning och utveckling av systemfunktionerna i syfte att alltid kunna stödja verksamheten på bästa sätt.

Bilden nedan illustrerar hur funktionsåtagandet kontinuerligt utvecklar systemen över tiden (blå linje) medan ett vanligt reaktivt service- och supportavtal obönhörligen leder till ett förlegat system över tiden.

Funktionsavtal kontra Serviceavtal